தங்கம் , வெள்ளி, காப்பர் நிலவரம்

தங்கம் வீழாது மாறாக பகலில் பெரிய மாற்றம் ஏதும் இல்லாமல் நகரும். மாலை சிறிய அளவில் மேலே உயரக்கூடும். 30650ஐ தொட்டால் மட்டுமே மேலே உறுதியாக மேலே ஏறும் என்று சொல்லலாம். அந்தளவிற்கு மாற்றமில்லாமல் இருக்கும். வெள்ளி பகலில் சற்று இறக்கமாகவும் மாலை மேலே ஏறவும் கூடும். 39500 […]

இன்றைய கம்மாடிட்டி சந்தை எப்படி இருக்கும்

குருடாயில் விலை இன்று இறங்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். காரணம் அமெரிக்க அதிபரின் பொருளாதார ஆலோசகர் பதவி விலகி இருக்கிறார். இதன் தாக்கம் OPEC நாடுகளுக்கும், அமெரிக்காவிற்கும் உள்ள வணிகப்போரினை இன்னும் அதிகப்படுத்தியிருக்கிறது. மேலும் குருடாயில் உற்பத்தியை அமெரிக்க அளவுக்கு அதிகமாக அதிகரித்திருக்கிறது. கடந்தவாரத்தில் மட்டும் 5.666 மில்லியன் பாரல்கள் […]